آزمایشگاه شیمی 1 و 2-شیمی آلی 1 و 2-بیوشیمی 1 و 2

آزمایش تشخیص کیفی پروتئین ها:

تعریف دناتوره اضافه شد تا موقع خوندن مطالب بدونید دناتوره چه مفهومی داره.این تعریف اضافه شد چون خیلی ها هنوز به بحث دناتوره نرسیدن ولی آزمایشش انجام دادن.

این عنوان(تشخیص کیفی پروتئین ها) خودش شامل چند مورد هست که با یک مقدار توضیح و روش کار بهشون اشاره میشه.

تو آزمایش بیوشیمی بهتره که تئوری درس هم بخونید.مثلا تو این آزمایش برید تئوری پروتئین ها رو بخونید.چون ممکنه واژه ها و اصطلاحاتی به کار گرفته بشه که اگه تئوری نخونده باشید درکش سخت میشه.

1-آزمایش بیوره

2-آزمایش اثر حلال های آلی

3-اثر اسیدها بر پروتئین ها

4-آزمایش اثر اسید سولفو سالیسیلیک

5-آزمایش اثر اسید تری کلرواستیک(TCA)

6-آزمایش اثر فلزات سنگین

7-اثر حرارت بر پروتئین

تعریف یک اصطلاح:

تعریف دناتوره: از بین رفتن پیوند های ضعیف پروتئین.اگر در دناتوراسیون عواملی که باعث از هم گسستن پیوند ها شده است از بین برود پیوند برمی گردد؛ به نوعی می شود گفت اگر پیوند های ضعیف پروتئین شکسته شود، شکل فضایی خود را از دست می دهند. در کل اگر عواملی که باعث دناتوه شدن پروتیین شدن، تخریب کمی داشته باشند بعد از حذف این عوامل پیوند ها دوباره برمیگردند و پروتیین رناتوره می شود در حالی که اگر عوامل، تخریب زیادی ایجاد کنند مانند تغییر شدید PH پروتیین رناتوره نمیشود و حتی پروتیین میتواند وارد مرحله ی پروتدولیز (قطعه قطعه شدن پروتیین) شود.عواملی که در دناتوره شدن تاثیر دارد عبارتند از: 

1- PH: وقتی غلظت+H تغییر کند، ساختار پروتیین نیز تغییر میکند

2-دما: دما میتواند سبب شکسته شدن پیوندهای ضعیف می شود.اگر دما را خیلی بالا ببریم پیوند های پپتیدی(که نوعی پیوند کووالان هستند←پیوند قوی) شکسته می شود و ساختار اولیه نیز از بین میرود

3-املاح: اگه چنانچه به محلول پروتئین نمک اضافه کنیم(NaCl) که اگر این غلظت نمک کم باشد باعث حلالیت پروتیین افزایش پیدا کند(Salting in).اگه همان نمک را با غلظت بالا اضافه کنیم رسوب اتفاق می افتد که اصطلاحا گفته می شود Salting out یعنی در واقع یک رقابت ایجاد می شود که در نهایت باعث رسوب پروتیین می شود.

4- مواد آلی: مکانیسم عملشان تداخل با پیوندهای ضعیف است.ترکیبات آلی با مواد آلی با پیوندها تداخل پیدا می کند(الکل-اوره-گوانیدین هیدروکلراید- SDS و 2ME و پیوند های دی سولفید شکسته می شود.(2ME منظور دو متیل نیست بلکه نام ترکیبی است.

آزمایش بیوره:

این آزمایش برای تشخیص پپتیدها از پروتئین ها است

در محیط قلیایی، یون های مس دو ظرفیتی(+Cu2) با عامل آمین پیوند پپتیدی واکنش داده و کمپلکس بنفش ایجاد می کند.

روش کار:

2ml از محلول پروتئین را در لوله آزمایش بریزید

2ml سود 10% برای قلیایی شدن PH به آن اضافه کنید

10 قطره سولفات مس 1% به آرامی از جدار لوله به آن اضافه کنید

ایجاد حلقه های بنفش رنگ نشانه ی حضور پروتئین در لوله است.با تکان دادن لوله، کل محلول بنفش می شود.

آزمایش اثر حلال های آلی:

حلال های آلی با تغییر نیروهای هیدروفوب و هیدروژنی، منجر به احتلال در ساختمان های دوم و سوم پروتئن و دناتوره شدن آن می شود.

روش کار:

2ml محلول پروتئین در یک لوله آزمایش ریخته و 2ml  اتانول یا استن(یا حلال دیگر) به آن اضافه کنید.کدر شدشن محلول نشانه ی رسوب پروتئین و دناتوره شدن آن است.

اثر اسیدها بر  پروتئین ها:

اسیدها با تغییر PH  و تغییر بار در گروه های آمین و کربوکسیل منجر به شکستن پیوندهای یونی و هیدروژنی در پروتئین ها شده و آنها را دناتوره و رسوب می دهند.

آزمایش اثر اسید سولفو سالیسیلیک:

2ml  محلول پروتئین را در لوله آزمایش ریخته و 5 قطره اسید سولفوسالیسیلیک20% به آن اضافه کنید.تشکیل رسوب سفید نشانه ی دناتوره شدهن پروتئین است.

آزمایش اثر اسید تری کلرواستیک(TCA):

2ml  محلول پروتئین را در لوله آزمایش بریزید و 2ml از اسید 15% TCA به آن اضافه کنید.تشکیل رسوب سفید نشانه ی دناتوره شدن پروتئین است.

آزمایش اثر فلزات سنگین:

در PH حدود 7، بیشتر پروتئین ها دارای بار منفی هستند.بنابراین با یون های فلزات سنگین که دارای بار مثبت هستند، ترکیب شده و نمک های نامحلول این فلزات را تشکیل می دهند که منجر به رسوب پروتئین می گردد(دناتوره نمی شود.)

روش آزمایش:

2ml محلول پروتئین را در یک لوله آزمایش ریخته و 1ml کلرید جیوه 5% به آن اضافه کنید.کدر شدن محلول نشانه ی دناتوره شدن پروتئین است.

اثر حرارت بر پروتئین ها:

حرارت منجر به شکستن پیوندهای ضعیف نظیر هیدروژنی و واندروالسی در پروتئین ها و رسوب آنها می شود.در حرارت کم، پس از سرد شدن، پروتئین دوباره ساختار طبیعی خود را بازمی یابد ولی در صورت حرارت زیاد و شدید، حرارت منجر به شکستن پیوندهای پپتیدی می شود و پروتئین منعقد می گردد.

روش کار:

2ml محلول پروتئین را با 2 قطره استیک اسید 10% در یک لوله آزمایش بریزید و به مدت 10 دقیقه در بن ماری جوش قرار دهید.کدر شدن محلول نشانه ی دناتوره شدن پروتئین است.

نوشته شده توسط صابر اصغری در ساعت 11:4 | لینک  |